De Algemene Ledenvergadering van VoCASA is op 18 mei 2022 om 20:15 uur in de kantine van de VoCASA-hal.

De agenda van de vergadering is als volgt:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen verslag ALV 22 september 2021 (zie de site)
  4. Bestuursbenoemingen.
  5. Benoeming lid kascontrolecommissie
  6. Vaststellen begroting 2022-2023
  7. Vaststellen contributie 2022-2023
  8. Superclub / Ontwikkeling organisatie
  9. Rondvraag

Als je de financiële stukken van te voren wilt inzien, stuur dan een mailtje aan het secretariaat, dan ontvang je een paar dagen van te voren  de cijfers.

-- 
Met vriendelijke groet,
Piet Eggermont, secretaris