Bijgaand het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 22 september 2021,
met daarin

  • Financieel verslag 2020-2021
  • Verslag Kascontrolecommissie
  • Goedkeuring financieel verslag en decharge bestuur
  • WBTR
  • Bestuursbenoemingen
  • Vaststellen begroting 2021-2022
  • Vaststellen contributie 2021-2022
  • Vertrouwenspersonen
  • Superclub / Ontwikkeling organisatie

20210922 Verslag Algemene Ledenvergadering 22 september 2021

Met vriendelijke groet,
Piet Eggermont, secretaris

Downloaden (DOCX, 82KB)