De Technische Commissie (TC) is samen met de trainers en coaches verantwoordelijk voor volleybal technische zaken.

instroom:
Aanmeldingen van potentieel nieuwe leden worden door de TC beoordeelt. Er wordt via proeftrainingen gekeken of er een passend teams is. Pas na akkoord van TC en trainer heeft het zin om een lidmaatschap aan te vragen.

doorstroom:
Trainers laten talentvolle spelers, in overleg met collega train(st)er, meetrainen met een ander team en informeert dit bij de Technische Commissie.

TC organisatie

De TC heeft een eigen werkgroep met voorzitter, notulist en alle TC-leden. Belangrijke beslissingen worden in goed overleg met het verenigingsbestuur genomen. De technische commissie streeft naar een ideale samenstelling waarbij één commissielid verantwoordelijk is voor maximaal 4 teams, met uitzondering van de jeugdteams.

De indeling van de Technische Commissie (TC) wordt hieronder weergegeven. De overlegstructuren binnen de TC zijn van cruciaal belang om een soepele werking en effectieve communicatie te waarborgen. Voor vragen of contact met de TC kun je mailen met ons algemene emailadres tc@vocasa.nl

Indien je een vraag gericht hebt aan een van de TC leden specifiek, kun je hen ook aan spreken in de hal.

Gedurende het seizoen 2023-2024 is er een werkgroep actief waarin bezig wordt gehouden met het schrijven van het technisch beleid voor de komende 6 jaar.

Deze zal hieronder worden toegevoegd, zodra definitief.