De nieuwe contributies zijn vastgesteld bij ALV van mei 2023

De ALV is akkoord gegaan met een inflatie-correctie op de tarieven.

.

De automatische incasso gaat per kwartaal.
De incasso zijn dit seizoen in de maanden: oktober, december , februari en april.

Iris Vervoort, penningmeester

Lid worden ?
Het inschrijfformulier vind je hier

In English

The new contributions were determined at the AGM of May 2023.
The AGM has agreed to an inflation correction on the rates. The direct debit takes place quarterly.
This season the collection takes place in the months: October, December, February and April.

VoCASA inzake contributie inning (Huishoudelijk reglement artikel 5: Lid 1.)

De contributie zal middels automatische incasso geïnd worden;
Lid 2. De incasso zal plaats vinden: In 4 termijnen: op 1 oktober, 1 december, 1 februari en 1 april
Lid 3. Het rekeningnummer waarop geïncasseerd moet worden dient bij de vereniging bekend te zijn (invullen op het inschrijfformulier);
Lid 4. Wordt men op of na 1 november van het lopend boekjaar lid van de vereniging dan is een kortingsregeling contributie van kracht. Deze wordt vastgesteld door het bestuur op voorstel van de penningmeester;
Lid 5. Indien van een gezin meerdere personen lid zijn van de vereniging dan kunnen zij aanspraak maken op reductie van het variabele deel van de contributie. Het eerste lid betaald 100%, het tweede lid 80%, het derde lid en verdere leden 60%. Bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar vervalt deze reductie en betaalt men 100%. Peildatum is 1 oktober;
Lid 6. In een seizoen mag de contributie niet meer dan 5% verhoogd worden. Tenzij de Algemene Ledenvergadering anders beslist.