Ambities van de vereniging

  • Meedraaien op zo’n hoog mogelijk niveau met de eerste teams.
  • Met deskundige en enthousiaste leiding de jeugdopleiding helpen uitbouwen, waardoor de jeugd van VoCASA, zorgvuldig begeleid, naar een plaats bij de topteams, kunnen groeien.
  • De vereniging een ontmoetingscentrum voor leden en niet-leden laten zijn.
  • Het promoten van volleybal in het basis- en voortgezet onderwijs.
  • Bijdragen aan een stimulerende uitstraling en PR van de vereniging in Nijmegen en omgeving.