English version Membership VoCASA: see below

Lidmaatschap: aanmelden of afmelden

Welkom bij VoCASA! Hier vind je belangrijke informatie over het lidmaatschap en hoe je je kunt inschrijven, gegevens kunt bijwerken of kunt afmelden.

 • Nieuwe leden: Jullie zijn van harte welkom om 3 keer gratis mee te trainen. Na één of twee proeftrainingen neemt een VoCASA-vertegenwoordiger contact met je op om te vragen of je lid wilt worden. De actuele contributiebedragen zijn te vinden op Contributie bedragen – VoCASA volleybal Nijmegen
 • Lid Worden: Vul het bijgevoegde inschrijfformulier in en lever het in bij de administratie via de mail of deponeer het in de rode brievenbus bij het Bestuur (naast het informatiebord op de tribune).
 • Competitie spelen: Als je ook wedstrijden gaat spelen is het belangrijk om je bij je oude club af te melden en te vragen om je daar uit Sportlink te laten verwijderen. Dit in verband met de relatiecode, want eenmaal gespeeld bij de NeVoBo behoud je dezelfde relatiecode
 • Uitschrijven: Als je je als lid wilt afmelden, vind je het benodigde formulier hieronder. Lever het ingevulde uitschrijfformulier in bij de administratie of deponeer het in de rode brievenbus bij het Bestuur.
 • Gegevens Bijwerken: Houd je persoonlijke gegevens up-to-date! Wijzigingen in adres, telefoonnummer of e-mailadres kun je doorgeven aan de administratie.
 • Volleyballen, Coachen of Scheidsrechter worden: Als je actief wilt deelnemen als speler, coach, of scheidsrechter, dien je een recente pasfoto in te leveren.
 • Afmelden: Afmelden als lid kan alleen schriftelijk via vocasa@planet.nl met een cc naar secretaris@vocasa.nl en dient vóór 30 juni te gebeuren.
 • Meer Informatie: Voor aanvullende informatie over VoCASA, zoals contributie en commissies, kun je terecht in het website-menu onder “Organisatie – Bestuur,” Bestuur en informatie (vocasa.nl)
 • Inschrijving Jeugdleden: Aankomende jeugdleden kunnen het formulier ook op papier ontvangen van hun trainer.

English Version
Welcome to VoCASA! Here you will find important information about membership and how to register, update your details, or unsubscribe.

 • New Members: You are warmly invited to join us for 3 free trial training sessions. After one or two trial sessions, a VoCASA representative will contact you to inquire if you would like to become a member. Current membership fees can be found Contributie bedragen – VoCASA volleybal Nijmegen
 • To Join: Complete the attached registration form and submit it to the administration or drop it into the red mailbox located with the Board (next to the information board on the stands).
 • To Unsubscribe: If you wish to unsubscribe as a member, find the required form below. Submit the completed unsubscribe form to the administration or deposit it in the red mailbox with the Board.
 • Updating Information: Keep your personal details up-to-date! Inform the administration of any changes to your address, phone number, or email.
 • Playing Volleyball, Coaching, or Becoming a Referee: If you wish to actively participate as a player, coach, or referee, please submit a recent passport photo.
 • Cancellation: Membership cancellation can only be done in writing via vocasa@planet.nl and must be completed before June 30.
 • More Information: For additional details about VoCASA, including membership fees and committees, refer to the website menu under “Organisatie’’
 • Youth Membership Registration: Prospective youth members can also receive the form on paper from their trainer.

Welcome to our volleyball club! We look forward to welcoming you on the court.

PDF’s hieronder bevatten de Nederlandse en Engelse versie van het aanmeld-/afmeldformulier.  PDF’s contain Dutch and English version of form.

Inschrijfformulier /  Membership form :

Inschrijfformulier / Membership VoCASA  (pdf)

Afmeldformulier / Cancellation Membership 

Afmeldformulier / Cancellation Membership VoCASA  (pdf)