English version about Membership VoCASA: see below

Lidmaatschap: aanmelden, actuele gegevens doorgeven of afmelden
Nieuwe leden mogen tweemaal gratis meetrainen.
Na één of twee keer meetrainen wordt je benaderd door een VoCASA-vertegenwoordiger met de vraag of je lid wilt worden.
Onze actuele contributie-bedragen lees je hier.

  • Lid worden ? Vul dat bijgaande inschrijfformulier in.
  • Uitschrijven als lid?  zie formulier eronder

Het ingevulde inschrijfformulier lever je in bij de administratie of deponeer je in de rode brievenbus Bestuur (naast het informatiebord op de tribune).

Geef wijzigingen in de persoonlijke gegevens, adres, telefoon, e-mail door aan de administratie zodat die te allen tijde actueel is.

Als je wilt gaan volleyballen, een team gaat coachen of scheidsrechter wordt, moet je een goedgelijkende pasfoto in te leveren. Achterop de pasfoto vermeld je je naam en geboortedatum.

Spelerskaart en digitale pasfoto
Na inschrijving via het inschrijfformulier ontvang je van de administratie een relatiecode.
Lever een pasfoto in (mailen of opsturen naar het secretariaat).
Degene die van een andere vereniging komen hoeven geen pasfoto in te leveren maar hun spelerspas, tegelijk met het inschrijfformulier.

Afmelden
Afmelden als lid kan alleen door middel van een schrijven gericht aan de ledenadministratie van de vereniging: vocasa@planet.nl
Dit dient te gebeuren voor 30 juni.

Meer informatie over VoCASA (contributie, commissies etc) vind je in het website menu Organisatie – bestuur ed

Inschrijving jeugdleden
Als aankomend jeugdlid krijg je het inschrijfformulier van je trainer.


Inschrijfformulier en Afmeldformulier VoCASA

download vul in, save lokaal, print / scan / mail:

Lid worden: inschrijfformulier, versie mei2018:

Inschrijfformulier_VoCASA  (pdf)

Uitschrijven: Mail naar ledenadministratie en/of gebruik bijgaand afmeldformulier:

 Afmeldformulier VoCASA (pdf)

English version about Membership VoCASA

In English:

VoCASA Membership, player card and digital passport photo.

Membership: sign up, current data and sign out.

You sign up as a member by filling out the registration form. This form will be presented by a representative of VoCASA (SeS). 
You can drop off the completed registration form in the red mail box Board (‘Bestuur’), next to the informationboard near the entrance of the VoCASA-bar.

If you want to play volleyball, want to coach a team or want to become a referee, you need a good similair passport photo of yourself. On the back of the photo you write your name and date of birth.

New members may join the team for free twice, then you have to return the registration form. Logout as member can only be done by letter, addressed to the administration of the association. This should be done before the 30th of June. Relay changes of the personal information, address, phone or email to the administration so the administration will be up to date at all times.


Player card and digital passport photo

After the registration by the registration form, you will receive a relationship code from the administration.
Hand in a passport photo (mail or send it to the Secretariat).

download Membership form:

Membership Sign Up: Registration Form (version 2023)

Membership VoCASA  (pdf)