VCP VoCASA : VertrouwensContactPersonen

Bij VoCASA willen we graag dat iedereen kan sporten in een veilige en positieve omgeving. Je kunt echter in een situatie komen die niet prettig is. Denk hierbij aan pesten, ongewenst taalgebruik, discriminatie, seksuele intimidatie of agressie. Als dat het geval is en dit bespreekbaar maken niet lukt, lastig is of niet tot verandering leidt, is de vertrouwenscontactpersoon (VCP) het eerste aanspreekpunt voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur.

De vertrouwenscontactpersonen bieden een luisterend oor, geven, waar mogelijk, ondersteuning, advies en informatie.
Soms is dat genoeg. Als dit niet het geval is, kunnen ze je verwijzen.
Gesprekken met de vertrouwenscontactpersonen zijn in principe vertrouwelijk. Deze vertrouwelijkheid heeft zijn grenzen: ten eerste vanwege het algemeen belang van een veilige sportomgeving en ten tweede vanwege de Nederlandse wetgeving die in bepaalde gevallen de vertrouwenscontactpersoon en het bestuur verplicht de vertrouwelijkheid te doorbreken.

VCP oktober 2023 :

Daan Brugman, Jessie Reinen, Linda van Summeren en Richard van Zuuk zijn dit seizoen de Vertrouwenscontactpersonen van VoCASA (VCP).

Kijk voor mailcontact en telefoonnummers in de PDF van de VCP-poster

→ Poster VCP 2023 VoCASA.pdf

VCP Nevobo

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van NeVoBo:

Per 1 april 2019 is bij gevallen van seksuele intimidatie de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie (artikel 3) bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit is van toepassing is voor alle (64) sportbonden waaronder de Nevobo.

Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.

‘Gewone’ leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

Bij de NeVoBo is dat Janine Pleizier, bereikbaar via janine.pleizier@nevobo.nl of 06 4631 7335.