Bij VoCASA willen we graag dat iedereen kan sporten in een veilige en positieve omgeving.
Je kunt echter in een situatie komen die niet prettig is. Je hebt dan bijvoorbeeld te maken met ongewenst gedrag of ongewenst taalgebruik. Je kunt hierbij denken aan pesten, discrimineren, seksuele intimidatie of agressie. Als dat het geval is kun je je wenden tot de vertrouwenscontactpersoon.

Bij VoCASA is de vertrouwenscontactpersoon het eerste aanspreekpunt bij meldingen van ongewenst gedrag. Ze biedt een luisterend oor. Samen zoeken we dan naar oplossingen. En vanuit de vereniging geven we ondersteuning, advies en informatie. Soms is dat genoeg om zelf verder te kunnen. Als dit niet het geval is verwijzen we je door naar iemand binnen de vereniging of naar hulpverlenende instanties.

Elk incident bespreek we geanonimiseerd met iemand van het bestuur, omdat het bestuur verantwoordelijk is voor een veilige vereniging.

Wil je hulp? Je kan de Vertrouwenscontactperso0n aanspreken in de hal, mailen of bellen. Samen gaan we dan op zoek naar een goede oplossing.

Vertrouwenscontactperso0n (VCP) VoCASA m.i.v. maart 2021

      Linda van Summeren (D7), 06 40541964

per email contact  via VCP@vocasa.nl

2e Vertrouwenscontactperso0n (VCP) VoCASA m.i.v. juni 2021

      Chris Menkveld , 06 14009512

per email contact  via VCP@vocasa.nl

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van NeVoBo:

Per 1 april 2019 is bij gevallen van seksuele intimidatie de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie (artikel 3) bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit is van toepassing is voor alle (64) sportbonden waaronder de Nevobo.

Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.

‘Gewone’ leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

Bij de NeVoBo is dat Janine Pleizier, bereikbaar via janine.pleizier@nevobo.nl of 06 4631 7335.