Superclub plan VoCASA (lees visie en actiepunten)

Tijdens de ALV van 14 september is door meerdere leden gevraagd om een nadere toelichting op de status van "Superclub". Het bestuur heeft een aanvraag bij de Nevobo heeft gedaan voor Superclub. Daarmee willen we de vereniging versterken en een volgende stap zetten naar verder professionalisering. Doel is om de kwaliteit van ons volleybalaanbod [...]

Door |2022-11-22T14:24:56+01:0010 november 2022|Categorieën: bestuursberichten, Nevobo|Tags: , |

verslag van ALV 14 september 2022

Hierbij het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 14 september 2022. Met vriendelijke groet, Piet Eggermont, secretaris Dit is de najaarsvergadering, waarin de rekening over het afgelopen seizoen wordt vastgesteld. In april of mei is de voorjaarsvergadering, waarin de begroting en de contributiebedragen voor het nieuwe seizoen worden vastgesteld. In deze vergadering is [...]

Door |2022-10-15T15:49:59+02:0014 oktober 2022|Categorieën: bestuursberichten|Tags: , |

uitnodiging ALV 14 september 2022

Namens het bestuur van VoCASA nodig ik je uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 14 september 2022 om 20:15 uur in de VoCASA-hal. Op de vorige ALV hebben we afgesproken dat we in het vervolg weer minstens 2 leden per team verwachten op de ALV. Spreek dus in je team af wie er namens het team naar de ALV gaan. De [...]

Door |2022-09-13T20:23:57+02:006 september 2022|Categorieën: bestuursberichten|Tags: , |

Verslag ALV 18 mei 2022. Volgende ALV is 14 september

ALV 18 mei 2022 Hierbij het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 18 mei 2022: 20220518 verslag van de Algemene Ledenvergadering.docx (downloaden) ALV 14 september 2022 De volgende ALV is op 14 september. De ledenvergadering heeft er mee ingestemd, dat we in het vervolg weer minstens 2 leden per team verwachten [...]

Door |2022-08-15T14:32:19+02:0026 juni 2022|Categorieën: bestuursberichten|Tags: , |

Algemene Leden Vergadering VoCASA: 18 mei 2022 om 20.15u

De Algemene Ledenvergadering van VoCASA is op 18 mei 2022 om 20:15 uur in de kantine van de VoCASA-hal. De agenda van de vergadering is als volgt: Opening Mededelingen Vaststellen verslag ALV 22 september 2021 (zie de site) Bestuursbenoemingen. Benoeming lid kascontrolecommissie Vaststellen begroting 2022-2023 Vaststellen contributie 2022-2023 Superclub / Ontwikkeling organisatie Rondvraag Als je de financiële [...]

Door |2022-05-03T16:38:26+02:002 mei 2022|Categorieën: aankondiging, bestuursberichten|Tags: , |

Verslag ALV van 22 september 2021

Bijgaand het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 22 september 2021, met daarin Financieel verslag 2020-2021 Verslag Kascontrolecommissie Goedkeuring financieel verslag en decharge bestuur WBTR Bestuursbenoemingen Vaststellen begroting 2021-2022 Vaststellen contributie 2021-2022 Vertrouwenspersonen Superclub / Ontwikkeling organisatie downloaden:  20210922 Verslag Algemene Ledenvergadering 22 september 2021.docx Met vriendelijke groet, Piet Eggermont, secretaris [...]

Door |2022-08-15T14:36:26+02:0024 oktober 2021|Categorieën: bestuursberichten|Tags: |