BESTUUR

Binnen het bestuur zijn er enkele functies vacant. 

april 2024

Hieronder een overzicht van de taken van de bestuursfuncties.

Belangrijkste taken van (vacante) functies binnen het bestuur:

Voorzitter

Een betrokken bestuurder, die samen met het collegiaal bestuur, vrijwilligers en leden vorm geeft aan de ambities en toekomst van de vereniging.

Hoofdtaak: Geeft leiding aan het bestuur.

Neventaken: Gaat na of de taakverdeling binnen het bestuur goed functioneert en of de coördinatie tussen bestuur en sectoren onderling goed functioneert

 • Leidt bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering
 • Maakt beleid en stuurt dit beleid aan, samen met het collegiaal bestuur
 • Behartigt de belangen van de vereniging
 • Treedt op naar buiten toe daar waar nodig
 • Aangaan van samenwerkingsverbanden in Nijmegen en omgeving, samen met de set-up club (voormalig superclub). Zorgt voor implementatie binnen de vereniging van toekomstige ontwikkelingen op het gebied van (top)sport en recreatie in Nijmegen en omgeving
 • Contacten onderhouden met gemeente Nijmegen, de pers, Nevobo en overige belanghebbende instanties

Competenties:

 • Mensen kunnen enthousiasmeren en motiveren.
 • Oplossingsgericht denken en handelen.
 • Vooruitziend, onder andere op het gebied van beleid.
 • Resultaatgericht handelen.
 • Luisteren en vaardig communiceren.

Uren inzetbaar gemiddeld per week: 4-6 uur. Piekbelasting aan het begin en einde van het seizoen (coördinatie of alles goed loopt, teamsindelingen etc.)

Bestuurslid sector Jeugd

 • Contactpersoon jeugd binnen het bestuur
 • Faciliteren van de jeugd coördinatoren
 • Overzicht houden over jaarplanning en budget

Bestuurslid Ondersteuning

 • Stuurt de arbitrage en onderliggende functies aan.
 • Stuurt het wedstrijdsecretariaat en de onderliggende functies aan.
 • Zorgt elk seizoen voor een zaalwachtrooster voor alle betrokken teams
 • Gaat na of de taakverdeling en de coördinatie binnen de sector en onderliggende commissies goed functioneert: Coördinator loopacties; Coördinator Lief en Leed; Coördinator PR/communicatie; Coördinator scheidsrechters, algemeen, werven en scholen; Kledingcommissie; Coördinator Grote Club actie; Coördinator entertainment