VoCASA & sponsoring

VoCASA wil een volleybalvereniging zijn, waarin iedere volleyballer op elk niveau terecht kan en waarin breedte, jeugd en top in een goede balans het geheel kunnen maken.
VoCASA wil een volleybalbolwerk zijn met een grote regionale functie, spelend in de top van Nederland, met een grote breedte-tak en met een sterke jeugdopleiding. De teams in de jeugd en in de prestatielijn worden getraind door een groep van gekwalificeerde trainers, die zorgen voor een doorgaande ontwikkelingslijn en individuele ontwikkelingsplannen.

Om dit allemaal te realiseren is een gezond financieel beleid nodig. Naast de contributie inkomsten en de ledenacties (oud papier, Zevenheuvelenloop enz.) zijn de sponsorinkomsten een steeds belangrijkere bron van inkomsten voor VoCASA.
De sponsorinkomsten kunnen voor de hele vereniging gebruikt worden en geven VoCASA de mogelijkheid om extra te investeren in (jeugd)trainers, jeugdtrainingen, zaalhuur ed. Ook is het de basis voor het spelen in topdivisie en eredivisie.

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het werven van nieuwe sponsoren en het onderhouden van de contacten met alle sponsoren.
De sponsorcommissie is ook verantwoordelijk voor de uitingen van sponsornamen/logos op de kleding van de teams, de boarding rondom het veld en op de website.Omdat het leden zelf actief op zoek willen naar een sponsor voor het eigen team, heeft het bestuur daarvoor wat regels vastgesteld:

Teamsponsoring

 • Teams mogen zelf een of meer sponsors zoeken

  • Voor de prestatieteams geldt dat een sponsor, naast kleding, tassen e.d. ook een bijdrage levert aan de verenigingsbegroting. Al het materiaal wordt aangeschaft bij de kledingsponsor van VoCASA.

  • Voor alle overige teams geldt dat de kleding, tassen e.d. bij voorkeur bij de kledingsponsor van VoCASA wordt aangeschaft. Mocht de sponsor het materiaal ergens anders willen aanschaffen, dan is de teamsponsor verplicht Vriend van VoCASA te worden voor minstens € 100 per seizoen.

 • Een teamsponsor moet altijd door de sponsorcommissie goedgekeurd worden, omdat teamsponsoren moeten passen in het sponsorbeleid van de vereniging.

 • De uiteindelijke afspraken met de teamsponsor worden vastgelegd in een overeenkomst tussen sponsor en vereniging, waarbij de sponsorcommissie optreedt namens de vereniging.

 • De teamsponsor kan het team voorzien van trainingspakken, tassen, inspeelshirts e.d. met daarop sponsornaam en –logo, bij voorkeur in de clublijn. De kosten van materiaal en opdruk zijn voor de sponsor.

 • Als de teamsponsor naam of logo op de wedstrijdkleding wil plaatsen, betaalt de sponsor ook de aanschafkosten van de wedstrijdkleding.

  • Naam of logo mogen alleen op een door de sponsorcommissie bepaalde plek op de wedstrijdkleding worden geplaatst

  • De sponsor levert daarnaast ook een door de sponsorcommissie bepaalde bijdrage aan de verenigingsbegroting,

Als document:

Beleid-Teamsponsoring-20181205.pdf