Bestuur VoCASA Nijmegen , mei 2023:

Voorzitter: Merlijne Boeracker voorzitter@vocasa.nl
Secretaris: Tessa de Wijs secretaris@vocasa.nl
Penningmeester: Iris Vervoort penningmeester@vocasa.nl
TC Jeugd:   (vacature) jeugd@vocasa.nl
TC Sportief: Angela van Zuuk,
Ellen de Boer
sportief@vocasa.nl
TC Prestatie: *) (vacature) prestatie@vocasa.nl
Algemeen bestuurslid: Anouk Boereboom volleybalondersteuning@vocasa.nl
Leden administratie Cees van Boesschoten vocasa@planet.nl
Wedstrijd secretariaat
.
Cees van Boesschoten, Bas Mollevanger vocasa@planet.nl
 —————————– —————————-  ———————————-
 Postadres:  rode brievenbus in Sporthal  
of: Postbus 6557
6503 GB Nijmegen
 
 —————————– —————————-  ———————————-

*) Het Eredivisie-team valt vanaf medio 2023 onder een aparte stichting met een apart bestuur.
Contactpersoon tussen VoCASA-bestuur en stichting Eredivisie is Stephan Haukes.


Wil je lid van VoCASA worden?

Stel je administratieve (contributie, lidmaatschap etc) en overige vragen via het contactformulier.

“Lid worden” houdt dan ook in “Lid zijn”

Van elke lid wordt verwacht dat hij of zij zich op één of andere wijze actief deelneemt aan het verenigingsleven. Momenteel zijn er zo’n tachtig leden actief in kleine en grote functies en taken in de vereniging. U weet wel: “Vele handen maken ………

Ambities van de vereniging

  • Meedraaien op zo’n hoog mogelijk niveau met de eerste teams.
  • Met deskundige en enthousiaste leiding de jeugdopleiding helpen uitbouwen, waardoor de jeugd van VoCASA, zorgvuldig begeleid, naar een plaats bij de topteams, kunnen groeien.
  • De vereniging een ontmoetingscentrum voor leden en niet-leden laten zijn.
  • Het promoten van volleybal in het basis- en voortgezet onderwijs.
  • Bijdragen aan een stimulerende uitstraling en PR van de vereniging in Nijmegen en omgeving.

Wedstrijdkleding

Het verenigingstenue bestaat uit een paars shirt met witte bies (met het VoCASA logo op de borst) en een korte zwarte broek.

Het wedstrijdsecretariaat

Tijdens de competitie en bekerwedstrijden wordt het wedstrijdsecretariaat  verzorgd door: Cees van Boesschoten

De wedstrijdleiding (zaalwacht)
De teams en scheidsrechters dienen bij thuiswedstrijden zich te melden bij de wedstrijdleiding (zaalwacht).

  • – op donderdagavond senioren: Frits Wagenaar met assistentie van Joop Mulder
  • – op zaterdag senioren: Frits Wagenaar met ondersteuning door Cees van Boesschoten (seniorwedstrijden) en sector Jeugd (jeugdwedstrijden)

De aanvoerders/-sters van de teams zijn verantwoordelijk voor het goed invullen van het wedstrijdformulier en het op tijd inleveren van beide formulieren.

Veilig sporten

Bij VoCASA willen we graag dat iedereen kan sporten in een veilige en positieve omgeving.
Het bestuur heeft het VoCASA-beleid voor een sociale en veilige sportomgeving geformuleerd.
klik hier voor de Omgangsregels voor leden en Gedragsregels voor begeleiders in de sport.
Voor alle trainers, coaches, begeleiders en kaderleden bij VoCASA is een geldige VOG verplicht.
Bij VoCASA is de vertrouwenscontactpersoon (VCP) het eerste aanspreekpunt bij meldingen van ongewenst gedrag.

VoCASA inzake contributie inning (Huishoudelijk reglement artikel 5: Lid 1.)

De contributie zal middels automatische incasso geïnd worden;
Lid 2. De incasso zal plaats vinden: In 4 termijnen: op 1 oktober, 1 december, 1 februari en 1 april
Lid 3. Het rekeningnummer waarop geïncasseerd moet worden dient bij de vereniging bekend te zijn (invullen op het inschrijfformulier);
Lid 4. Wordt men op of na 1 november van het lopend boekjaar lid van de vereniging dan is een kortingsregeling contributie van kracht. Deze wordt vastgesteld door het bestuur op voorstel van de penningmeester;
Lid 5. Indien van een gezin meerdere personen lid zijn van de vereniging dan kunnen zij aanspraak maken op reductie van het variabele deel van de contributie. Het eerste lid betaald 100%, het tweede lid 80%, het derde lid en verdere leden 60%. Bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar vervalt deze reductie en betaalt men 100%. Peildatum is 1 oktober;
Lid 6. In een seizoen mag de contributie niet meer dan 5% verhoogd worden. Tenzij de Algemene Ledenvergadering anders beslist.

Boetes
Wanneer een team, of een lid door de Nevobo opgelegde boetes en/of proceskosten krijg(t)en opgelegd, welke zijn veroorzaakt door een verzuim of een nalatigheid van een lid of team van de vereniging, dan kan deze boete voor rekening van die persoon of dat team komen. Wanneer een scheidsrechter zijn/haar taak (als scheidsrechter) verwaarloost en hiervoor door de Nevobo een boete krijgt opgelegd, kan deze boete eveneens voor zijn/haar rekening komen. In beide gevallen is dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding of arbitragecommissie en de voorzitter van de SeVo (bij afwezigheid door het bestuur). Deze boetes en de door het bestuur opgelegde verenigingsboetes worden door de SeVo geïnd.

Volledig Huishoudelijk Reglement VoCASA (updates via ALV )