VoCASA Volleybal Nijmegen is er voor top- en breedtesport, voor senioren en jeugd, voor competitiespelers en recreanten.

Het bestuur coördineert de gang van zaken.
Diverse commissies houden zich operationeel bezig met taakgebieden.

Rol in de regio:

De organisatie rond het eredivisie-team VoCASA Heren 1 is sinds zomer 2023 ondergebracht bij een apart stichting Topvolleybal Nijmegen