VoCASA Volleybal Nijmegen is er voor top- en breedtesport, voor senioren en jeugd, voor competitiespelers en recreanten.

Het bestuur coördineert de gang van zaken.
Diverse commissies houden zich operationeel bezig met taakgebieden.