De Club

VoCASA is een ambitieuze club met meer dan 500 leden. Onze bestuurlijke informatie kun je hier terug vinden.

VoCASA Volleybal Nijmegen is er voor top- en breedtesport, voor senioren en jeugd, voor competitiespelers en recreanten.

Het bestuur coördineert de gang van zaken.
Diverse commissies houden zich operationeel bezig met taakgebieden.