Onderstaand een lijst met functies en taken waarvoor de vereniging nog vrijwilligers zoekt.
Heb je interesse of wil je meer weten? Neem gerust contact op met de vrijwilligerscommissie (Leonie Broere, Iris Vervoort & Tessa de Wijs), via
vrijwilliger@vocasa.nl.

BESTUUR

Binnen het bestuur zijn er veel functies vacant. Onderaan deze pagina is een overzicht van de taken van desbetreffende functies benoemd.

OVERIGE TAKEN

Trainers/coaches Verantwoordelijke voor volleybaltechnische zaken binnen het team. Regelmatig overleg met TC over ontwikkelingen binnen het team. Laat talentvolle spelers, in overleg met collega train(st)er, meetrainen met een ander team en informeert dit bij de Technische Commissie. 
Scheidsrechterscommissie Stelt scheidsrechters rooster samen voor het seizoen, houdt overzicht over het potentieel aan scheidsrechters en licenties, onderhoudt het contact met scheidsrechters en wedstrijdsecretariaat en geeft scholingsactiviteiten door aan scheidsrechters.
Scheidsrechters  Scheidsrechters gezocht op alle niveaus, met name vanaf topdivisie.
TC Dames 5-12

TC Heren 4-5

Verantwoordelijk voor de inventarisatie bij leden over komend seizoen.

In samenwerking met coördinatoren en trainers wordt de teamindeling gemaakt.

Inspanning voornamelijk van maart tot juli

Commissie ballen H1 Coördineren en aansturen van de opbouw van het veld van de zaterdagwedstrijden van Dames 1, Heren 1 en 2.
Entertainment H1 D1 Meerdere DJ’s gezocht tijdens de wedstrijden van D1 en H1. Hiervoor zijn al een aantal personen, maar zij zoeken hier ondersteuning in, zodat er afgewisseld kan worden. 
Marketing kanjer H1 Verzorgt nieuwe sponsoren voor met name H1.
Feestcommissie Organisatie van sociale activiteiten op eigen initiatief. Denk aan feesten, pubquiz etc.

Inspanning en periode is volledig vrij in te delen.

Kledingcommissie Volgend seizoen komt er weer nieuwe wedstrijdkleding. Help jij samen met anderen bij de organisatie hiervan?

Inspanning bij keuze en inkoop nieuwe shirts (maart/april) en voorafgaand aan een nieuw seizoen.

Subsidieaanvrager Gedurende het jaar kunnen we als vereniging verschillende subsidies aanvragen. Dit is een afgebakende taak, die enkel bij de aanvraag inspanning verwacht. 
Coördinator loopacties Als vereniging krijgen we bij de loopacties een vrijwilligersvergoeding. Hiervoor zoeken we een coördinator die de promotietekst hiervoor schrijft en verspreidt en het eerste contact is met de organisatie Stichting Zevenheuvelenloop. Lage inspanning rondom de evenementen zelf. 

Belangrijkste taken van functies binnen het bestuur:

Secretaris

 • Draagt zorg voor de agenda en notulen van de Bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering.
 • Verzorgt de inkomende en uitgaande post van de vereniging.
 • Draagt zorg voor de correspondentie namens de vereniging.
 • Draagt zorg voor bestuur mededelingen aan de leden.
 • Bewaakt de toepassing van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en het Nevobo-reglement.

Penningmeester

 • Is verantwoordelijk voor het financieel beheer binnen de vereniging zoals: Inning van contributies, achterstallige betalingen, eventuele opbrengsten van sponsoracties, subsidies en boetes, een verantwoorde vastlegging van en controle op de inkomsten en de uitgaven van de vereniging en de vaststelling en het bewaken van de begroting.
 • Verzorgt het financieel jaarverslag, de begroting en het contributievoorstel.
 • Onderhoudt de contacten met de financiële instellingen en de Belastingdienst.
 • Regelt de zaalhuur voor de training en voor de competities (exclusief mini-toernooien en recreantencompetitie).
 • Zorgt voor aanvraag subsidies en de juiste verzekeringen

Bestuurslid Sector Prestatie

 • Coördinatie van prestatieteams
 • Coördineert (vaste) actiepunten die op de (jaar)agenda staan en controleert deze.
 • Is verantwoordelijk voor onder andere: werving van coördinatoren, de teamindelingen, teaminschrijvingen/ teamopgaven voor de competitie (in samenwerking met ambtelijk secretariaat), inschrijving van de bekerwedstrijden, trainingsschema, de inzet van trainers en aanvoerders, zorgdragen dat trainers en aanvoerders elk seizoen op de hoogte zijn van bekende en nieuwe richtlijnen t.a.v. zaalgebruik, competitie, spelregels etc.

Bestuurslid sector Jeugd

 • Contactpersoon jeugd
 • Trainers op de hoogte stellen van proeftrainingen en andere zaken rondom het team.
 • Gesprekken met ouders en evt. spelers voeren.
 • Teams indelen in samenspraak met andere commissies.
 • Evaluatievergaderingen bij o.a. de mini’s.

Bestuurslid Sector Sportief

 • Coördinatie van seniorenteams in de breedtesport.
 • Coördineert (vaste) actiepunten die op de (jaar)agenda staan en controleert deze.
 • Is verantwoordelijk voor onder andere: werving van coördinatoren, de teamindelingen, teaminschrijvingen/ teamopgaven voor de competitie (in samenwerking met ambtelijk secretariaat), inschrijving van de bekerwedstrijden, trainingsschema, de inzet van trainers en aanvoerders, zorgdragen dat trainers en aanvoerders elk seizoen op de hoogte zijn van bekende en nieuwe richtlijnen t.a.v. zaalgebruik, competitie, spelregels etc.

Bestuurslid Ondersteuning

 • Stuurt de arbitrage en onderliggende functies aan.
 • Stuurt het wedstrijdsecretariaat en de onderliggende functies aan.
 • Zorgt elk seizoen voor een zaalwachtrooster voor alle betrokken teams
 • Gaat na of de taakverdeling en de coördinatie binnen de sector en onderliggende commissies goed functioneert: Coördinator loopacties; Coördinator Lief en Leed; Coördinator PR/communicatie; Coördinator scheidsrechters, algemeen, werven en scholen; Kledingcommissie; Coördinator Grote Club actie; Coördinator entertainment
Naar boven