Reglementen

Indien je de verenigingsstatuten graag zou willen inzien kun je mailen naar secretaris@vocasa.nl

Huishoudelijk regelement

Geüpdate versie komt na de ALV op de website

Omgangsregels / gedragsregels

Bij VoCASA streven we naar een volleybalvereniging waar respect en veiligheid voorop staan, ongeacht het niveau van de spelers. Ons bestuur heeft het beleid voor een Sociaal en Veilige Sportomgeving opgesteld, met kernachtige omgangsregels.

Omgangsregels:

 • Accepteer en respecteer elkaar zonder discriminatie.
 • Houd rekening met elkaars grenzen.
 • Val anderen niet lastig.
 • Berokken geen schade aan anderen.
 • Maak geen misbruik van machtsposities.
 • Vermijd gemene grappen of opmerkingen.
 • Negeer niemand.
 • Doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Gebruik geen geweld en neem geen wapens mee.
 • Respecteer elkaars persoonlijke ruimte.
 • Geef geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Stel geen ongepaste vragen of opmerkingen.
 • Vraag om hulp als nodig en help anderen deze regels te volgen.
 • Meld overtredingen bij het bestuur.

Gedragsregels begeleiders:

 • Zorg voor een veilige omgeving en respecteer de sporters.
 • Vermijd elke vorm van machtsmisbruik of seksuele intimidatie.
 • Raak de sporters niet ongewenst aan en vermijd seksueel getinte situaties.
 • Bescherm de sporters tegen schade en misbruik.
 • Hanteer de meldplicht voor seksuele intimidatie.

VCP

Daarnaast hebben we Vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) die dienen als eerste aanspreekpunt bij ongewenst gedrag. Zij bieden een luisterend oor en helpen bij het vinden van een oplossing. Meldingen worden geanonimiseerd met het bestuur besproken, dat verantwoordelijk is voor een veilige vereniging.

Bij VoCASA is een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht voor begeleiders. Nieuwe begeleiders krijgen deze gedragsregels bij het kennismakingsgesprek aangereikt, met de afspraak dat deze gevolgd worden.

Meldpunt Seksuele Intimidatie:

Per 1 april 2019 geldt de meldplicht seksuele intimidatie. Iedereen binnen VoCASA heeft een meldverantwoordelijkheid. Het bestuur en begeleiders zijn verplicht vermoedens van seksuele intimidatie te melden. Meldingen worden serieus genomen en vertrouwelijk behandeld. Samen zorgen we voor een veilige en respectvolle sportomgeving. Het beleid is opnieuw geformuleerd en vastgesteld in februari 2021, met als doel een sociale en veilige sportomgeving te creëren en te behouden.