Arbitrage

De wedstrijdleiding (zaalwacht)

Het aanspreekpunt voor scheidsrechterszaken (Arbitrage) zijn Cees van Boesschoten en Bas Mollevanger.

Email: vocasa@planet.nl

Iedereen wordt per seizoenhelft ingedeeld om te fluiten en/of te tellen. Wanneer er wie ingedeeld wordt doorgegeven via de aanvoerders. Alle leden krijgen dit PDF via hun aanvoerders toegestuurd. Iedereen dient alle geplande data in de agenda te noteren zodat we niet onverhoopt voor een probleem komen te staan
tijdens de wedstrijden.

Als iemand niet aanwezig kan zijn….ZELF TIJDIG voor vervanging zorgen en niet vergeten dit even door te geven via bovenstaand mailadres. Het is belangrijk dat we van alle wijzigingen op de hoogte zijn omdat niet iedereen alle wedstrijden kan en mag fluiten.
Sancties volgen indien men niet komt opdagen en tevens niet voor vervanging heeft gezorgd.

Melden bij wedstrijdleiding

De teams en scheidsrechters dienen zich te melden bij de wedstrijdleiding

• Donderdagavond senioren: Frits Wagenaar en Vincent Wubbels
• Zaterdag: Frits Wagenaar met ondersteuning door Cees van Boesschoten

Scheidsrechters

• V6-Scheidsrechters die de digitale instaptoets hebben gedaan. Zij mogen alle wedstrijden in de 3e en 4e klasse fluiten.

• V4-Scheidsrechters die de VS2 cursus en de bijbehorende PVB hebben gedaan. Zij mogen alle wedstrijden in de 1e klasse en lager fluiten.

• Jeugdspelers die het leuk vinden om meer wedstrijden te fluiten en/of om de VS2 cursus te volgen, kunnen dit aangeven bij de scheidsrechterscommissie: secretaris@vocasa.nl

Begeleiding nieuwe scheidsrechters

Omdat een wedstrijd fluiten soms wat spannend kan zijn, willen we je hier graag in begeleiden. We raden iedereen aan om een eerste wedstrijd te fluiten met begeleiding van een meer ervaren scheidsrechter erbij. Ook willen we zorgen voor persoonlijke begeleiding waar nodig.

In overleg met de scheidsrechter coördinator wordt er voor een passende oplossing gezorgd, zodat elke scheidsrechter met plezier de bok op klimt. Hiervoor hebben we een scheidsrechterscommissie opgericht.