Agenda van Algemene Ledenvergadering VoCASA van 30 mei 2024:

1.       Opening

2.       Mededelingen

3.       Vaststellen verslag ALV 13 september 2023
          Het verslag staat hier op de site

4.       Terugkoppeling teamgesprekken

5.       Update Stichting Heren 1

6.       Vaststellen begroting 2024-2025

7.       Vaststellen contributie 2024-2025

8.       Scheidsrechterszaken

9.       Vrijwilligerszaken

10.     Rondvraag en sluiting

Voor deze ALV verwachten we zoals altijd minstens 2 leden per team, om ervoor te zorgen dat alle teams vertegenwoordigd zijn.

In onze statuten staat dat jeugdleden geen stemrecht hebben. Toch nodigen wij jeugdleden en ouders van jeugdleden van harte uit om aan deze Algemene Ledenvergadering deel te nemen.

Als je de begroting voor 2024-2025 van tevoren wilt inzien, stuur dan een mailtje aan het secretariaat, dan ontvang je een paar dagen voor de vergadering de cijfers.

Tessa de Wijs,

Secretaris VoCASA Nijmegen