CORONA MAATREGELEN

Omdat we nog steeds te maken hebben met het Corona virus, informeert het bestuur jou over een aantal zaken:

Om in een zo veilig klimaat te kunnen sporten, heeft het NOCNSF een Protocol verantwoord sporten opgesteld (zie pdf hieronder). Een paar belangrijke punten hieruit:

 • Houd de RIVM-maatregelen in acht.
 • Gezondheidscheck en registratie blijft verplicht.
 • Tijdens het sporten behoeven sporters geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening. Na het sporten is de 1,5 meter afstand houden wel verplicht.
 • Wanneer er vanwege sportwedstrijden personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten, dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje.
 • Wedstrijden zijn toegestaan. Iedereen mag spelen met andere clubs.
 • Publiek bij professionele wedstrijden, amateurwedstrijden en trainingen is toegestaan, mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter van elkaar zit.
 • Voor wedstrijden en trainingen geldt dat indien placering/een vaste zitplaats niet mogelijk is, staan op een afgebakende plek is toegestaan met in acht neming van de 1,5 meter.
 • Bij gebruik van het coronatoegangsbewijs (testen voor toegang) kan op de locaties extra publiek aanwezig zijn. Iedereen heeft dan een vaste zitplaats en er geldt een beperking van de beschikbare ruimte, namelijk: maximaal 2/3 van de capaciteit mag gebruikt worden.
 • Indien VoCASA besluit om gebruik te maken van testen voor toegang, zal dit op social media en de website kenbaar gemaakt worden. Een toegangstest voor een coronabewijs is 24 uur geldig.
 • Voor sportkantines gelden de richtlijnen voor de horeca. Een vaste zitplaats is verplicht. Dit mag ook aan de bar zijn. Bezoekers houden 1,5 meter afstand. De horecagelegenheid is verplicht om bezoekers te vragen zich te registreren en vooraf een gezondheidscheck te doen.
 • Kleedkamers en douches mogen weer gebruikt worden.
 • Het is toegestaan dat één of meer volwassen trainers aanwezig zijn bij trainingen van de jeugd. Trainers moeten wel de anderhalve meter in acht nemen, tenzij dat voor de sportbeoefening niet haalbaar is.
 • Het is niet nodig materiaal te desinfecteren. Zorg wel voorafgaand aan de training dat handen goed gewassen of gedesinfecteerd zijn.

Mochten er vragen zijn omtrent Corona, neem dan contact op met secretariaat@vocasa.nl

 

Bijlage: NOC-NSF Protocol verantwoord sporten  v240721 .pdf

Downloaden (PDF, 400KB)