De Algemene Ledenvergadering van VoCASA is op 22 september 2021 om 20:15 uur in de kantine van de VoCASA-hal.
Omdat we in april geen ledenvergadering konden houden door de Corona-maatregelen, zullen we deze keer de begroting van het nieuwe seizoen én de rekening van het vorige seizoen bespreken en vaststellen.
(zie ook mail aan leden)

Agenda

De agenda van de vergadering van 22 september 2021 is als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen verslag ALV 16 september 2020 (zie de site)
 4. Financieel verslag 2020-2021
 5. Verslag Kascontrolecommissie
 6. Goedkeuring financieel verslag en decharge bestuur
 7. WBTR
  We bespreken de stand van zaken.
 8. Bestuursbenoemingen:
  In de wisseling van Voorzitter en Sector Jeugd wordt nu door ALV bekrachtigd.
  We hebben nu vacatures voor de Sectoren Sportief, Prestatie en Ondersteuning. Het bestuur roept kandidaten op zich te melden bij de voorzitter.
 9. Vaststellen begroting 2021-2022
 10. Vaststellen contributie 2021-2022
 11. Vertrouwenspersonen
  Linda  en Chris zijn sinds begin dit jaar onze vertrouwenscontactpersonen (VCP). Zij zullen op de vergadering kort iets vertellen over hun werk. Het bestuur vraagt de ALV de benoeming van beide VCP’s te bevestigen.
 12. Superclub / Ontwikkeling organisatie
 13. Rondvraag

 

Er zijn nog steeds Corona-maatregelen van kracht. Op basis van onze ervaringen van de afgelopen jaren verwachten wij dat de ledenvergadering in de kantine van de VoCASA-hal gehouden kan worden.
Voor de zekerheid vragen wij je om je van te voren via de mail aan te melden, als je de ledenvergadering wil bijwonen. Mocht het aantal deelnemers te groot worden, dan zoeken wij een alternatieve vergaderplek.

Bijlage:
verslag ALV 16 september 2020

Downloaden (DOCX, 79KB)