VoCASA in ontwikkeling

VoCASA wil een volleybalvereniging zijn, waarin iedere volleyballer op elk niveau terecht kan. Daarvoor is een sterke vereniging nodig, waarin breedte, jeugd en top in goede balans samen het geheel maken.

VoCASA wil deze drie pijlers steeds in samenhang vorm geven, om dit ook i