Tijdens de ALV van 14 september is door meerdere leden gevraagd om een nadere toelichting op de status van “Superclub“.

Het bestuur heeft een aanvraag bij de Nevobo heeft gedaan voor Superclub. Daarmee willen we de vereniging versterken en een volgende stap zetten naar verder professionalisering. Doel is om de kwaliteit van ons volleybalaanbod te verhogen, de vrijwilligers beter te ondersteunen en extra in te zetten op werving en op regionale contacten.
De Nevobo heeft ons plan inmiddels goedgekeurd en draagt financieel bij voor 4 jaar. Daarna moeten we met eigen middelen het project voortzetten.
Het bestuur zegt toe om het plan op de site te zetten, zodat iedereen kan lezen wat het betekent voor VoCASA.

Bijgaand kun je het lezen in “Superclubplan VoCASA” (pdf, 0,5MB)

Met vriendelijke groet,

Merlijne Boeracker

Voorzitter VoCASA