De regering heeft met ingang van 4 november 2020 voor 2 weken extra maatregelen vastgesteld. Die hebben ook effect voor onze vereniging.
Als je de maatregelen voor het volleybal wilt nalezen, kijk dan op https://www.volleybal.nl/nieuws/maatregelen_4_november

Voor trainingen wordt de groepsgrootte voor senioren in ieder geval voor de komende 2 weken teruggebracht van 4 naar 2 personen. Ook worden de huidige maatregelen tot midden december verlengd.
In ieder geval zullen tot midden december geen volleybalwedstrijden in Nederland gespeeld mogen worden.

Het bestuur van VoCASA heeft daarom het volgende besloten:

  • Voor de Jeugd (t/m 17 jaar) verandert er niets. Die kunnen blijven trainen, zoals dat nu is afgesproken
  • Voor de Sector Sportief (breedteteams en recreanten) worden alle trainingen de komende 2 weken stilgelegd.
  • Voor de Sector Prestatie (H1, H2, D1, D2, D3) geldt dat teams in overleg met de trainers bekijken wat er nog aan trainingen mogelijk is binnen de aangescherpte regels.
  • Vanaf 19 november kunnen we waarschijnlijk weer terug naar de huidige situatie. Dan sturen wij opnieuw een mail over de mogelijkheden om te volleyballen in deze corona-tijd.

 

Online Pubquiz:
Omdat we toch elkaar willen blijven ontmoeten, organiseren Guido van den Tillaart en Lotte Neijenhuis in de 2e helft van november een online pubquiz.
Houd onze site in de gaten voor de definitieve datum!

 

Alleen samen krijgen we corona onder controle

Met vriendelijke groet,

Piet Eggermont, secretaris